Disclaimer


Deze disclaimer is van toepassing op de website van Galerie Persoon, onder meer bereikbaar via de domeinen www.galeriehanspersoon.nl en www.galeriepersoon.com en www.galeriepersoon.nl (“Website”). Door deze Website te bezoeken en/of de op of via deze Website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze Website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van deze Website
De informatie op deze Website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze Website worden ontleend. Hoewel Galeriehanspersoon.nl zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze Website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Galeriehanspersoon.nl niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Galeriehanspersoon.nl garandeert evenmin dat de Website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Galeriehanspersoon.nl wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze Website uitdrukkelijk van de hand. In het bijzonder zijn alle prijzen op deze Website onder voorbehoud van fouten, zoals type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Indien een prijs foutief is weergegeven op de Website, uitsluitend naar het oordeel van Galeriehanspersoon.nl, kunnen hier geen rechten aan ontleend worden. Galeriehanspersoon.nl heeft het recht enige overeenkomst op basis van foutieve prijzen te herroepen, zonder dat zij hiervoor tot enige vergoeding of andere tegenprestatie verplicht is.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Galeriehanspersoon.nl links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Galeriehanspersoon.nl worden aanbevolen. Galeriehanspersoon.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze Website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Galeriehanspersoon.nl niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
Galeriehanspersoon.nl behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze Website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze Website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Galeriehanspersoon.nl of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze Website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.